Prislista

Viseringar i enlighet med avtalet mellan Ryssland och EU samt bilaterala avtal med Danmark, Island, Norge och Schweiz

 

För följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Ungern, Tyskland, Grekland, Danmark, Island, Italien, Spanien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Finland, Frankrike, Tjeckien, Schweiz, Sverige, Estland

TjänstKonsulära avgifterServiceavgift
(inkl. MOMS 25%)
Summa
1. Ett vanligt visum

Från 4 till 10 kalenderdagar
Multivisum - 10 arbetsdagar


330 SEK


225 SEK


555 SEK
2. Express visum (OBS! Gäller ej turistvisum)

Under 3 arbetsdagar


660 SEK


375 SEK


1035 SEK
3. Resstaurering av visum

Inom 3 arbetsdagar


218 SEK


225 SEK


443 SEK
4. Förmånsvisum

Enligt Kapitel 6 i Avtalet*


0 SEK


225 SEK


225 SEK
5. Tilläggskopiering av handlingar, dokumentkopior etc**

Per sida


2 SEK
6. Hjälp med ifyllnad av visumansökan

(enkät ifylls av visumhandläggaren)
 

125 SEK


125 SEK
7. Fotografering  (4 st.)***   80 SEK 80 SEK

* Enligt punkt 3 i Kapitel 6  «Avtal mellan Ryssland och EU om förenklade viseringsförfaranden» för FRIA Konsulära avgifter har följande kategorier rättigheter:

  • Elever, studenter, forskarstudernade och medföljande lärare som åtar sig att resa i studie- och/eller utbildningssyfte;
  • Deltagare i Internationella idrottsevenemang för ungdomar samt personer som medföljer dem ;
  • Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive universitet- och andra utbytesprogram;
  • Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

 

FRITT från Konsulära avgifter även för:

 

  • Medlemmar i officiella delegationer som erhållit Officiell Inbjudan att delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, samt i evenemang som anordnas i Ryssland av mellanstatliga organisationer;
  • Funktionshindrade och personer som följer med dem vid behov;
  • Personer som har uppvisat dokument som styrker behovet av att resa av humanitära skäl, vilket bl.a. inbegriper brådskande medicinsk behandling och personer som följer med dem, samt för deltagare i begravning eller för att besöka en svårt sjuk nära anhörig.

** UTIFRÅN KUNDENS ÖNSKEMÅL.
*** Informationen om när den tjänsten träder i kraft och kan tillämpas kommer att meddelas separat vid ett senare tillfälle.

PRISLISTA FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER PÅ

 

PostförsändelserServiceavgift
(inkl. MOMS 25%)
1. Vanlig postförsändelse

1-2 pass
3-5 pass


100 SEK
125 SEK
2. Rekommenderat brev 

1 pass
2-5 pass


150 SEK
200 SEK
Boka tid för besök
Avboka tid
Omboka tid
Kategorier av viseringar